Afdækning af LST-strategier

I læse- og skriveteknologiske programmer findes der et hav af muligheder, som eleven skal internalisere i sin læringskompetence. Ofte vil den ordblinde elev opleve et behov for lærerstøtte til at indarbejde gode LST-vaner og -rutiner.

Formål: 

Formålet med kurset er at klæde deltagerne på til at kunne afdække LST-strategier hos den ordblinde elev med henblik på at kunne opstille en velbegrundet, individuel og fremadrettet elevhandleplan, der løbende kan evalueres. 

Målgruppe: 

Kurset henvender sig til undervisere i grundskolen. Kurset forudsætter et vist kendskab til LST og kan med fordel kombineres med kurset IntoWords/CD-ORD for begyndere. På kurset er der plads til maks. 25 deltagere.  

Varighed: 

3 timer 

Pris: 

Kr. 12.000 (inkl. kørsel, ekskl. moms) 

3 timers kursus i Odense: Pris pr. deltager: kr. 1.200 (ekskl. moms) 
Datoer for skoleåret 21/22 kommer snart. 

Bestil: 

Ønsker du et kursus, så kontakt os på: 65 91 80 22 eller formidling.mv@vitecsoftware.com  

Kursusbeskrivelse: 

For at inkludere og fastholde den ordblinde elev på vejen mod at blive en kompetent LST-bruger, præsenteres deltagerne for konkrete og praksisnære værktøjer, der indeholder: 

  • Et afdækningsskema, som kan benyttes på adskillige måder, fx: 
    • som observationsredskab
    • som udgangspunkt til en elevsamtale 
    • som redskab i en vejledningskontekst 
  • En guide og en skabelon til udarbejdelsen af en elevhandleplan. 

Ud fra disse værktøjer præsenteres, hvordan afdækningen og handleplanen sikrer, at undervisningen bliver målrettet den enkelte elevs skriftsproglige forudsætninger. Undervejs gives der konkrete eksempler på, hvordan materialerne kan implementeres på forskellige niveauer og i forskellige praksisser