Forløb

Forløbene henvender sig til skoler, uddannelsesinstitutioner eller kommuner, der ønsker at igangsætte eller styrke deres ordblindeindsats. Forløbene kan tage udgangspunkt i emner som implementering, kompetenceløft af læse- og skriveudfordrede elever eller ordblindevenlig kommune/skole.

Kursustyper