Alle kan læse og skrive

Formål: 

Formålet med forløbet er, at den enkelte underviser klædes på til at kunne inkludere og kompetenceløfte alle elever, herunder de læse- og skriveudfordrede elever, så eleverne kompetenceløftes i alle fagene. 

Forløbets formål er således forankret i UVMs nationale målUVMs regler om inklusion og UVMs fokusområde ”Sproglig udvikling”.

Målgruppe: 

Kurset henvender sig til faglærere eller faggrupper inden for henholdsvis de humanistiske fag, de naturvidenskabelige fag og de praktisk-musiske fagPå forløbet er der plads til maks. 25 deltagere. 

Pris: 

Kontakt os for et tilbud på 65 91 80 22 eller formidling.mv@vitecsoftware.com  

Kursusbeskrivelse: 

Forløbet består af: