Ordblindecamp

Har dit ordblinde barn brug for et boost til at klare sin skolegang bedre?

Igennem en uges intensivt træningsforløb, bliver dit barn superbruger-niveau indenfor IntoWords. Som superbruger vil dit barn have mulighed for at indgå på lige fod med klassens øvrige elever i læse- og skriveaktiviteterne i undervisningen.

På ordblindecampen vil dit barn møde to kompetente og erfarne undervisere, som er lærere, læsevejledere og eksperter i læse- og skriveteknologi.

Ugen tager afsæt i en afdækning af elevens nuværende kompetencer, så undervisningen tilpasses den enkelte deltagers niveau. Når ugen er omme, udarbejdes der en individuel handleplan, som gennemgås med jer forældre.

Ordblindecampen foregår i Roskilde fra den 13. til 17. september og er for elever fra 6. til 9.  klasse. Undervisningen foregår på et meget lille hold med maks. 10 elever, så der er god tid til, at hver enkelt elev får lige netop dén hjælp, som han/hun har brug for. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage.

Praktiske informationer
Dato: Mandag 13. september– fredag 17. september 2021
Sted: Roskilde
Deltagerantal: 10
Målgruppe: 6. - 9. klasse 
Pris: Kr. 7500 pr. deltager (Inkl. forplejning, hoodie og opfølgende samtale)

Formål:
Eleven kan deltage i undervisningen på lige fod med de øvrige elever, når eleven vender tilbage til sin klasse.

Mål:

  • Eleven bliver LST-superbruger og tilegner sig LST-strategier til læsning og skrivning (LST = læse- og skriveteknologi).
  • Eleven bliver i stand til at kompensere sig ud af sine læse-/skrivevanskeligheder.
  • Eleven får systematiseret og automatiseret sine LST-kompetencer.
  • Eleven opnår følelsen af mestring og øger sit selvværd.

Skema og indhold:

Opfølgningswebinar inden ferien

Opfølgningssamtale:
Hvad er udfordringerne, er det lykkedes at overføre teknikkerne til hverdagen, spørgsmål