Ordblindhed og fremmedsprogsundervisning

Kurset består af et oplæg, der med udgangspunkt i gældende forskning indkredser, hvilke faktorer der har positiv effekt på fremmedsprogsindlæringen hos ordblinde elever.

Formål: 

Formålet med kurset er at klæde sproglæreren bedst muligt på til at kunne planlægge og gennemføre ordblindevenlig fremmedsprogsundervisning. 

Målgruppe: 

Kurset henvender sig til sproglærere, læsevejledere og sprogvejledere. 

Varighed: 

3 timer 

Pris: 

Kr. 12.000 (inkl. kørsel, ekskl. moms) 

3 timers kursus i Odense: Pris pr. deltager: kr. 1.200 (ekskl. moms)
Datoer for skoleåret 21/22 kommer snart. 

Bestil: 

Ønsker du et kursus, så kontakt os på: 65 91 80 22 eller formidling.mv@vitecsoftware.com 

Kursusbeskrivelse: 

Underviseren får viden om, hvordan disse faktorer kan justeres og prioriteres for at tilgodese og kompensere ordblinde elevfonologiske mangler på fremmedsproget. 

Deltagerne får indsigt i, hvordan LST kan understøtte læsning og skrivning i sprogfagene og får konkrete værktøjer til at stilladsere den ordblinde elevs læsning og skrivning.