Fagordlister

I denne video og øvelse bliver eleven fortrolig med at oprette og aktivere fagordlister, der understøtter elevens skrivning af fagspecifikke ord og tekster.