Stave- og skrivehjælp

I denne video og øvelse bliver eleven fortrolig med at få stave- og skrivehjælp i CD-ORD - fx at stave lydret og bruge jokertegn.