Grammateket

Grammateket gør dig bedre til grammatik.


Grammateket er en stave- og grammatikkontrol, der retter din tekst for grammatiske fejl, fejl i sætningsopbygning og tegnsætning. Du får forklaringer på rettelserne, så du samtidig kan lære grammatik og kommatering.

Undgå de typiske fejl på dansk

Grammateket retter de mest gængse fejl i dansk retskrivning. Du får hjælp til:

  • stavekontrol
  • sammensatte ord (særskrivning)
  • nutids-r
  • kort og lang tillægsform
  • stort begyndelsesbogstav
  • kommatering.

"En simpel stavekontrol slår op, om et ord findes på listen. Og hvis den ikke findes på listen, så er det forkert. Men på den måde kan man ikke rette de såkaldte r-fejl, for de ord findes både med og uden r – det er bare i konteksten, det er forkert."

Eckhard Bick, lingvist og udvikler af grammateket

Nem og brugertilpasset hjælp

Programmet vejleder dig ud fra konteksten, så du får tekstnære og relevante forslag. Du kan tjekke ord og eksempler på brug i den tilknyttede Ordbog (baseret på Den Danske Ordbog).

Du kan få al tekst læst op

Grammateket fungerer med læse- og skriveteknologien CD-ORD og IntoWords, når du skriver i Google Docs og Word Online. Det giver en helt særlig hjælp til læse- og skriveudfordrede elever.