Skabeloner sætter struktur på teksten

kort intro

skal indeholde det samme som den nuværende