OCR-behandle PDF

I denne opgave og video bliver eleven fortrolig med IntoWords' OCR funktion. Her viser vi, hvordan eleven kan OCR-behandle en PDF.