Læse og Skrive Aftale

Læse og Skrive Aftale er et abonnement, der tegnes for en skole, institution eller virksomhed.


Læse og Skrive Aftalen omfatter typisk som minimum værktøjerne CD-ORD og IntoWords, der tilsammen støtter læsning og skrivning på alle platforme.

Et løft til jeres ordblindeindsats

Med abonnementet hjælper du som indkøber eller leder dine læseudfordrede elever, studerende eller medarbejdere med at udfolde deres potentiale både fagligt og socialt.

Få hjælp til implementering og brug

Med Aftalen opnår I flere fordele, der gør det nemt at få succes med implementering og få skabt en god pædagogisk praksis omkring læse- og skriveteknologi:

  • I har de til enhver tid nyeste versioner af læse- og skriveværktøjerne.
  • I får kurser til it-administrator, undervisere eller andre nøglepersoner. Det sikrer optimal implementering og brug af værktøjerne.
  • Personale og elever kan tilbydes et webinar tilpasset præcis jeres behov og ønsker.
  • Vores dygtige supportere hjælper jer, hvis der skulle opstå tekniske udfordringer.

Abonnementet kan omfatte alle eller udvalgte elever, studerende eller medarbejdere.