Matematikleg Flex

Træn matematikfærdigheder hos børn og unge, der har særligt svært ved matematik.

 

Matematikleg Flex kan forbedre den matematiske evne hos børn og unge, der har matematikvanskeligheder, typisk som følge af talblindhed, koncentrationsbesvær eller dysleksi.

Overtræning af grundlæggende matematik

Programmet træner centrale matematiske færdigheder som antalsopfattelse, talforståelse og den mentale tallinje. Formålet med træningen er at konsolidere matematisk viden for dermed at lette senere matematisk indlæring. Eleven kan træne i en juniordel (5-12 år) og en seniordel (fra 12 år og op).

Struktureret og intensivt forløb

Matematikleg Flex indeholder 25 sessioner med øvelser, som eleven kan løse på 20-40 minutter. Træningen foregår over en periode på 5-7 uger. Træneren – helst den samme gennem hele forløbet – motiverer eleven gennem konstant støtte og feedback. Træneren er oftest matematiklæreren, men kan også være en pædagog eller forælder.
Udførlige vejledninger gør det nemt at komme i gang. 

Adaptiv feedback giver effektiv træning

Programmets øvelser tilpasser sig løbende (adaptivt) til elevens niveau, så han eller hun hele tiden udfordres, men kan mestre opgaveløsningen. At eleven altid udfordres på et passende niveau har vist sig at være en nøglefaktor for effektiv træning.

Træningen kan foregå på pc, Mac, Chromebook eller tablets.