Vi hjælper dig med at læse og skrive

Digitale teknologier som CD-ORD og IntoWords er for ordblinde, hvad briller er for svagtseende: Nødvendige.

Når du som ordblind eller usikker læser tager teknologien i brug, kan du læse på lige fod med alle andre: Lige så hurtigt, med lige så stor forståelse og på forskellige sprog. Dermed er der ikke længere nogen hindring for, at du kan tage en uddannelse, få succes på jobbet eller deltage i sociale fællesskaber online.

Vores læse- og skrivestøttende teknologi CD-ORD og IntoWords er ikke en erstatning for, at du, dit barn eller din elev selvfølgelig skal blive så dygtig som mulig til at læse ‘med øjnene’. For mange børn er den digitale støtte faktisk en hjælp til netop dét. Men i de fleste situationer er det ikke selve det at læse (afkode), der er vigtigt. Det vigtige er den læring, viden, underholdning eller det fællesskab, læsningen skaber grobund for. Livskvalitet.

Det er det, vi arbejder for.

Skal vi hjælpe dig i gang?

Vores produkter tager udgangspunkt i den enkelte, men oftest er det en hel skole, kommune eller virksomhed, der abonnerer hos os. Support og kurser er en naturlig del af vores service, og vi har et kontinuerligt samarbejde om implementeringen af vores teknologi ude hos brugerne. 

Kontakt os for at høre, hvad vi kan gøre for dig.

 

Mød nogle af dem, vi har hjulpet

Flere historier

Vores produkter

Flere produkter