CD-ORD Mac og IntoWords fusjonerer.

Vi samler det beste fra våre to lese- og skriveverktøy til Mac under et navn: IntoWords Mac.

Vi samler det beste fra våre to lese- og skriveverktøy til Mac under et navn: IntoWords Mac.

Her kan du lese hva det betyr for deg som abonnerer på CD-ORD Mac som privatperson eller gjennom din skole, institusjon, kommune eller bedrift.

Hva betyr det for deg?
N
este gang du oppdaterer CD-ORD Mac, vil du se at programmet heter IntoWords Mac og at CD-ORD-logoen endrer seg til IntoWords-logoen.
Du mister ingen funk
sjonalitet, men får det beste fra de to produktene samlet i et.

Unngå forvirring – informer hvis du oppdaterer
Hvis du administrerer op
pdateringer for en hel skole, institusjon eller bedrift, vil det være en god ide å informere brukere og lærere før du oppdaterer deres CD-ORD Mac neste gang. På den måten unngår du at det nye navnet skaper forvirring.

Hva er fordelen?
Med et felles navn for våre Mac-program, vil det forhåpentligvis bli lettere for deg som administrator, lærer eller bruker å holde styr på lese- og skrivestøtten til Mac, for eksempel når du skal downloade eller trenger support.