Download

Du får her tilgang til alle de programmene du abonnerer på - både til installasjon og avvikling i nettleseren. Når du har hentet programmet, må du logge inn med Feide eller MV-Login. I listen under velger du det programmet du vil bruke.

Alt

Bygg og anlegg, Byggenæringens Forlag

CD-ORD Mac

CD-ORD Windows (10.3)

Dansk språkpakke Mac

Elektrofag, Elforlaget

Energi

Engelsk språkpakke Mac

Fransk språkpakke Mac

Grafikk

Grafisk

IntoWords Cloud

IntoWords Ordbok

IntoWords Skriv

Italiensk språkpakke Mac

Juridisk fagordliste

Mattelek Flex

MindView

Minnelek Flex

MiVo

Natur og miljø

Naturfag

Nederlandsk språkpakke Mac

Norsk språkpakke Mac

Program for MV-ID Administrasjon

Restaurant og matfag

Spansk språkpakke Mac

Svensk språkpakke Mac

Tysk språkpakke Mac