FN’s internasjonale lesedag er også for elever med dysleksi

8. september er FNs internasjonale lesedag. Det er en dag også elever med dysleksi kan ha glede av. I den forbindelse gir vi ut vårt bokmerke som viser hvordan du kan få hjelp av verktøyene CD-ORD og IntoWords når du leser.

8. september er FNs internasjonale lesedag. Det er en dag også elever med dysleksi kan ha glede av. I den forbindelse gir vi ut vårt bokmerke som viser hvordan du kan få hjelp av verktøyene CD-ORD og IntoWords når du leser.

Elever med dysleksi som opplever lesing som en frustratsjon, får naturlig nok lest færre tekster enn sine jevnaldrende. Det kan gå ut over deres ordforråd, kunnskap og faglighet – f.eks kan deres begrensede leseerfaring gjøre sjangerforståelse og skriftlig fremstilling vanskeligere for dem. Derfor er den gode leseopplevelse minst like viktig for dine elever med dysleksi, som for resten av klassen.


5 strategier til den gode leseopplevelse

Vi har samlet 5 strategier, som kan støtte leseopplevelsen et godt stykke på veien for dine dyslektiske elever, og pakket dem inn i et ’bokmerke’, som du kan gi din elev.
Med bokmerket får eleven videotips til å komme i gang med lesingen av en lyd- eller tekstfil, og til å bruke CD-ORD når de støter på utfordringer underveis på sin lesevei.

Elevene skal bruge:

  • de samme tekstene dere leser i klassen, men som lydbok eller
    tekstfil
    , f.eks Word eller pdf.
  • sin PC med CD-ORD, nettbrett eller smartphone med IntoWords
  • bokmerket med de fem QR-linkene til videoer hvor de kan få hjelp underveis i lesingen.

Klikk for å lagre bokmerket som pdf.

Hvordan brukes bokmerket?

Du kan sende bokmerket digitalt til din elev eller printe det ut, så eleven kan ha det liggende på pulten sin.

Hvorfor et bokmerke?

Bokmerket skal støtte elever med dysleksi slik at de at føler seg inkluderet i dagens aktiviteter og kan delta på like vilkår i leseundervisningen. Inkludering og elevdeltakelse er viktige komponenter for å lykkes med den gode leseopplevelse . Samtidig sikrer du at elever med dysleksi ikke mister mer “lese-trening” i forhold til sine klassekamerater.

Bokmerket virker selvfølgelig også de 364 andre dagene i året!

God leselyst!