Hvordan kan vi hjelpe?

Digitale verktøy som CD-ORD og IntoWords er for dyslektikere det samme som briller er for svaksynte: Nødvendige.

Når du som har dysleksi eller er en usikker leser tar verktøyene i brukkan du lese  lik linje med alle andre: Like hurtig, med like stor forståelse og  forskjellige språkDermed er det ikke lenger noen hindring for at du kan ta en utdannelse, få suksess på jobben eller delta i sosiale fellesskap på for eksempel Facebook og Twitter. 

Våre lese- og skrivestøttende verktøyCD-ORDog IntoWordser ikke en erstatning for å bli en god leser, hvor du leser med øynene. Verktøyene brukes som støtte på veien til å bli nettopp en god leser. Likevel er det i mange situasjoner ikke sleve det å lese, eller avkode som er det viktige. Det viktigste er forståelsen og den læringen, kunnskapen, underholdningen eller det fellesskapet lesingen skaper grobunn for. Livskvalitet. 

Det er det vi arbeider for. 

Skal vi hjelpe deg i gang? 

Våreprodukter tar utgangspunkt i den enkelte, men oftest er det en hel skole, kommune eller bedrift som abonnerer hos oss. Support og kurs er en naturlig del av vår service, og vi har et kontinuerlig samarbeid om implementeringen av våre verktøy ute hos brukerne.  

Kontakt ossfor å høre hva vi kan gjøre for deg. 

 

VORES PRODUKTER

Flere produkter