Faglig løft

Vi tilbyr fagkurs hos dere eller online-kurs. Disse kursene gir deg redskaper til å inkludere og kompetanseløfte elevene dine i alle fag. Du blir introdusert for verktøyenes kjernefunksjoner.

På alle kurs veksler vi mellom teori og praksis slik at du får hands-on erfaring med IntoWords og CD-ORD. 

Våre pedagogiske konsulenter vil veilede deg slik at du blir en trygg bruker av lese- og skriveverktøyet.