Produktkjennskap

IntoWords og CD-ORD er viktige deler i verktøykassen når barn eller voksne med dysleksi skal lese, skrive og lære. I disse kursene og webinarene lærer du – som lærer, foreldre eller voksen med dysleksi - å bruke de aller viktigste funksjonene i verktøyene, på begynner- eller øvet nivå.