Produkter

Minnelek Flex

Program som trener arbeidsminnet hos barn og voksne

Stemmepakken

Få opplesing på flere språk

CD-ORD

Hjelper deg med å lese og skrive

IntoWords

Gjør lesing, skriving og læring lettere

CD-ORD og IntoWords fra NAV

CD-ORD og IntoWords hjelper deg med opplesing og rettskriving. Programmene er godkjent av NAV hjelpemiddelsentral.

Lese- og skriveavtaler

Tegn et abonnement for kommunen, skolen eller bedriften