10-Fingre

10-Fingre – Tastaturtrening med mening

10-Fingre er et tastaturtreningsprogram som består av grunnleggende øvelser i tastaturtrening, samt oppgaver der du kan trene på tastaturferdighetene dine ved å skrive et historieforløp. Læring skal være gøy - derfor er det selvfølgelig også lagt til et spill der du kan fange ord med tastaturet.

Fra en tidlig alder er vi raske til å ta i bruk et tastatur, enten det er på PC eller nettbrett. De aller fleste blir introdusert til en digital enhet med tastatur tidlig i skoleforløpet, og deretter følger det med i en eller annen form livet ut. Det er derfor en god ide å investere tid til systematisk trening av 10-fingre metoden og tilegne seg gode tastaturskrivingsvaner tidlig – og det er aldri for sent å lære seg noe nytt.

Med programmet 10-Fingre lærer du å skrive nøyaktig med korrekt fingerplassering, noe som gir skrivingen flyt med raskere og mer effektive fingre.

Hva er ti-fingre metoden?

Ti-fingre metoden omfatter teknikker som hjelper til med å forbedre skrivehastigheten, nøyaktigheten og den overordnede effektiviteten ved skriving med tastatur. Alle ti fingre har et fast sett med taster de råder over som du lærer å bruke uten å måtte se ned på tastaturet mens du skriver. Dette gir i tillegg til raskere og mer presis skriving også en behageligere og mer ergonomisk riktig skrivestilling.

Her er tre fordeler med å lære å skrive med 10-fingre metoden:

  • Hastighet
    • Ved å lære å bruke 10-fingre metoden vil fingrene tilegne seg ny muskelhukommelse som gjør at du helt naturlig blir raskere til å skrive med større presisjon.
  • Effektivitet
    • Siden du slipper å kikke ned på tastaturet for å se om du treffer riktig bokstav, kan du heller konsentrere deg om innholdet i teksten
  • Ergonomi
    • Skriv kjapt uten å kikke på tastaturet - og få en bedre kroppsholdning. Når du skriver med 10-fingre metoden får du en bedre holdning og mer avslappede håndledd som reduserer belastningsskader. 

10-Fingre – tastaturtrening med mening

I vårt treningsprogram har vi samlet trening og læring til deg på ett og samme sted. Du kan starte med et lett treningsforløp, som gradvis bygger videre på ferdighetene du tilegner deg. Til slutt vil du være godt trent i ti-fingre metoden.

Det skal være en mening med å skrive - og det skal være gøy
Den beste måten å lære på er hvis du jobber med noe som gir mening. Derfor kan du trene på systemet ved å skrive et historieforløp der du får testet dine nye tastaturevner ved å skrive en hel historie. For at det skal bli ekstra gøy å lære metoden, kan du fange ord inne i spillportalen og teste dine nye tastaturevner via lek og morro.

Hva kan 10-Fingre bidra med i klasserommet?

10-Fingre er et godt redskap i lese- og skriveundervisningen. Alle ord og setninger i programmet har et meningsbærende innhold, og bokstavinnlæringen på tastaturet er knyttet til en kontekst. I begynneropplæringen er det anbefalt at tekstene skal ha en mening, men innholdet kan være enkelt.

Integrert i programmet er det mulig å velge opplesning av bokstavlyd, ord og setninger. Dermed vil elevene få gjentatte repetisjoner av bokstav-lyd korrespondansen. For eldre elever kan tastaturtrening bidra til å få mer flyt i fingersettingen på tastaturet, slik at energien kan flyttes fra å taste inn bokstaver til selve innholdet i teksten.