Hva er forskjellen på CD-ORD og IntoWords?

Finn ut om det er CD-ORD eller IntoWords som er det riktige verktøyet for deg

CD-ORD og IntoWords gir overordnet sett samme lese- og skrivestøtte – men på forskjellige plattformer. I hverdagen skriver de fleste av oss på flere enheter, for eksempel PC, mobil og nettbrett, og uansett hvem av dem du bruker, skal du selvfølgelig alltid kunne få lese- og skrivestøtte. IntoWords er basert på CD-ORDs teknologi, med god kvalitet på opplesing og ordforslag. 

GODE GRUNNER TIL Å VELGE ...