FAQ

Alt

  • Jeg prøver å logge inn, men finner ikke Feide. Hva gjør jeg?
  • Hvordan legger jeg til tastaturet til IntoWords iOS (iPad og iPhone)?
  • Hvordan finner jeg .msi-filene til CD-ORD Windows?
  • Hvordan endrer jeg menyspråket i IntoWords Cloud?