FAQ

Alt

  • Hvordan finner jeg .msi-filene til CD-ORD Windows?
  • Hvordan endrer jeg menyspråket i IntoWords Cloud?
  • Jeg har valgt å logge inn med Google Login, og nå får jeg bare opp et vindu som sier Access Denied. Hva gjør jeg?
  • Jeg prøver å logge inn, men finner ikke Feide. Hva gjør jeg?