5 strategier för en fin läsupplevelse

Vi har samlat 5 strategier som kan stötta läsupplevelsen en bra bit på vägen för elever som kämpar med sin läsning, och paketerat in strategierna i ett bokmärke.

Vi har samlat 5 strategier som kan stötta läsupplevelsen en bra bit på vägen för elever som kämpar med sin läsning, och paketerat in strategierna i ett bokmärke.

Vi har samlat 5 strategier som kan stötta läsupplevelsen en bra bit på vägen för elever som kämpar med sin läsning, och paketerat in strategierna i ett bokmärke.

Med bokmärket får eleven videotips till att komma igång med läsningen av en ljud- eller textfil, och till att använda CD-ORD eller IntoWords när de stöter på utmaningar i läsningen.

5 strategier för en fin läsupplevelse

Vi har samlat 5 strategier som kan stötta läsupplevelsen en bra bit på vägen för dina elever med dyslexi, och paketerat in strategierna i ett bokmärke som du kan ge din elev. Med bokmärket får eleven videotips för att komma igång med läsningen av en ljud- eller textfil, och för att använda CD-ORD eller IntoWords när de stöter på utmaningar i sin läsning.

Eleverna kan använda:

  • samma texter som läses i klassen, men som ljudbok eller textfil, t.ex. Word eller PDF.
  • bokmärket med QR-länkar till videos där de kan få hjälp hela vägen i sin läsning.
  • sin PC med CD-ORD
  • Mac eller Chromebook med IntoWords
  • surfplatta eller smartphone med IntoWords

För att QR-koderna ska fungera optimalt bör du använda det som är lagrat i PDF-format

Klicka här för att lagra bokmärket som PDF

Hur används bokmärket?

Du kan skicka bokmärket digitalt till din elev eller skriva ut det så att eleven kan ha det liggande på sin bänk.

Varför ett bokmärke?

Bokmärket ska stötta elever med lässvårigheter till att enkelt komma igång med sin läshjälp så att de känner sig inkluderade i klassens aktiviteter och kan delta på lika villkor i läsundervisningen. Inkludering och deltagande är viktiga komponenter för att lyckas med en fin läsupplevelse. Samtidigt säkrar du att elever med dyslexi och andra lässvårigheter inte förlorar ytterligare lästräning i förhållande till sina klasskamrater.

Trevlig läsning!