CD-ORD Mac och IntoWords Mac blir ett

Vi samlar det bästa från våra två läs- och skrivstödsverktyg till Mac under ett namn: IntoWords Mac.

Vi samlar det bästa från våra två läs- och skrivstödsverktyg till Mac under ett namn: IntoWords Mac.

Här kan du läsa om vad det innebär för dig som har ett abonnemang på CD-ORD för Mac, antingen som privatperson eller genom din skola, verksamhet, kommun eller organisation.

Vad innebär det för dig?
Nästa gång som du uppdaterar CD-ORD för Mac kommer du att se att programmet heter IntoWords Mac samt att ikonen för CD-ORD har ändrats till IntoWords. Du tappar inte någon funktionalitet utan får istället det bästa från de båda programmen.

Undvik förvirring – informera om du uppdaterar
Om du administrerar uppdateringar för en hel skola, organisation eller verksamhet, kan det vara en bra idé att informera användare och pedagoger innan du uppdaterar deras CD-ORD Mac. På det sättet undgår du att det nya namnet och ikonen skapar förvirring.

Vilken fördel finns det?
Med ett enda namn för vårt program för Mac kommer det förhoppningsvis bli enklare för dig som administratör, pedagog eller användare att hålla reda på läs- och skrivsupport för Mac, till exempel när du behöver support eller hämta programmet.