Produkter

IntoWords

Gör läsning, skrivning och lärande lättare

CD-ORD

Hjälper dig att läsa och skriva

SubReader School

Hjälper elever med lässvårigheter att enkelt kunna få undertexter på film, nyheter och TV-serier uppläst.

Skoltavlan

Skapa interaktivt undervisningsmaterial

Minneslek FLEX

Ett online-program designat för att träna arbetsminnet hos barn och vuxna

Mattelek FLEX

Ett online-program designat för att träna automatiseringen i matematik (yngre)

Mattekoden FLEX

Ett online-program designat för att träna automatiseringen i matematik (äldre)

MiVo

Ger träning att använda skrivhjälpen i CD-ORD och IntoWords

Röstpaket

Välj fler språk

Läs och Skrivavtal

Avtalen ger dig som uppköpare eller rektor möjlighet att hjälpa elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter med att klara sig i skolan eller på en utbildning.

10-Fingrar