Samarbete med Prinsparets Stiftelse.

Vi på Vitec MV är väldigt glada över att kunna dela nyheten om att vi inlett samarbete med Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse inom verksamhetsområdet Dyslexi. Prinsparets Stiftelse arbetar för att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva, vilket bland annat handlar om att främja inkludering av individers olika sätt att fungera, inte minst i skolan. Tillsammans ämnar vi att sprida kunskap om dyslexi och synliggöra vikten av en inkluderande utbildning för att på så sätt kunna ändra stigmatiseringen kring dyslexi samt främja tidig upptäckt. Vi är oerhört glada över detta samarbete och ser framemot att göra skillnad för våra målgrupper tillsammans.

Mer om Prinsparets Stiftelse

Utdrag ur Verksamhetsberättelsen

Stiftelsen bildades i samband med Prinsparets bröllop i juni 2015. Stiftelsens vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet att få vara sig själva. Stiftelsen arbetar genom två verksamhetsområden, tryggare nätvardag och dyslexi. Verksamhetsområdena grundar sig på Prinsparets personliga engagemang, vilket är ett av stiftelsens värdeord tillsammans med samlad kraft, kunskapsspridning och nytänkande.

Inom verksamhetsområdet dyslexi ämnar Stiftelsen lyfta styrkan med att tänka och fungera olika tillsammans med kunskapshöjande fakta som vidare kan bidra med en nyanserad bild av dyslexi. Genom att främja engagemang och intresse hoppas Stiftelsen kunna skapa respekt och förståelse för alla med dyslexi.

Stiftelsen ser en människa som en helhet där styrkor och utmaningar är självklara byggstenar som finns hos alla. Vi är alla skapta olika av naturen och är bra på olika saker men genom att vi i det moderna samhället skapat normer där bara vissa styrkor premieras går vi miste om massor av potential, samtidigt som det kan skapa stort personligt lidande för individen. Stiftelsen arbetar därför för att öka respekt och förståelse för alla med dyslexi. De arbetar förebyggande genom satsningar som syftar till att sprida information samt nyansera bilden av dyslexi.