Läs och skriv i PDF på din iPad och iPhone – IntoWords iOS

Med den nya uppdateringen av IntoWords iOS kan du få text uppläst i PDF-dokument. Vi har även tillfört en skrivfunktion, så att du kan fylla dokumentet med skrivfält.

Med den nya uppdateringen av IntoWords iOS kan du få text uppläst i PDF-dokument. Vi har även tillfört en skrivfunktion, så att du kan fylla dokumentet med skrivfält.

 

Uppläsningsfunktionen uppfyller bland annat en stor önskan hos de av våra användare som läser undervisningsmaterial, rapporter eller fakturor på sin iPad eller iPhone.

Skrivfunktionen hjälper dig t.ex. när du ska lösa uppgifter i skolan eller fylla i formulär.

TIPS: Genväg till senast öppnade dokument

Visste du att du genom att hålla in programikonen för IntoWords, kan få fram de PDF som du senast har öppnet? På det sättet kan du snabbt återuppta din läsning.

Läs mer om IntoWords eller hämta IntoWords i App Store.