Om Vitec MV

Digitala verktyg som CD-ORD och IntoWords är för dyslektiker som glasögon är för synnedsatta: Nödvändiga.

När du som dyslektiker eller osäker läsare använder våra program kan du läsa som alla andra: Lika snabbt med lika stor förståelse och på olika språk. Därmed är du inte längre förhindrad att genomföra din utbildning, vara framgångsrik i arbetet eller delta i sociala gemenskaper på t.ex. Facebook och Twitter. 

Våra läs- och skrivstödsverktyg CD-ORD och IntoWords är inte en ersättning för att du, ditt barn eller din elev ska bli så duktig som möjligt att läsa ”med ögonen”. För många barn är det digitala stödet faktiskt en hjälp till precis det. Men i de flesta situationer är det inte själva läsandet (avkodningen) som är det viktiga. Det viktiga är lärandet, kunskapen, underhållningen eller den samhörighet som läsning skapar grunden för. Livskvalitet. 

Det är det vi arbetar för att uppnå. 

25 års erfarenhet med läs- och skrivstödsverktyg 

Vi är en nordisk softwareverksamhet med bas i Odense och med dotterbolag i Norge och Sverige. Sammanlagt är vi ca 60 dedikerade medarbetare: högt specialiserade softwareutvecklare, pedagoger, konsulenter och IT-tekniker. 

I mer än 25 år har vi utvecklat innovativa och väl fungerande program för läsning, skrivning och lärande. 

Vår historia 

Vi startade 1984, då vi var nyskapande med en mission om att integrera IT I undervisningen. Vi utgav vårt första undervisningsprogram 1986. 1995 lanserade vi våra första läs- och skrivstödsverktyg, CD-ORD, och idag har vi en drivande position för läs- och skrivstödsverktyg I Skandinavien. 

2014 ändrade vi namn från Elevdata till MV-Nordic. Vårt nuvarande namn, Vitec MV, fick vi 2017 då vi blev en del av den svenska koncernen Vitec. 

En del av Vitec Software Group 

Vitec Software Group AB utvecklar mjukvara till specifika branschers unika behov – Vertical Market Software. Vitec-koncernen grundades 1985 som en spin-off-verksamhet från Umeå Universitet och har idag 800 medarbetare i Norden.