CD-ORD eller IntoWords

Vilken är skillnaden mellan CD-ORD och IntoWords?

Tag reda på om CD-ORD eller IntoWords är verktyget för dig. 

CD-ORD och IntoWords ger överlag samma slags läs- och skrivstöd – men på olika plattformar. I vardagen använder de flesta av oss olika devicer, t.ex. PC, smartphone och tablets, men oavsett vilket du använder ska du självklart alltid ha möjlighet att få läs- och skrivstöd. 

IntoWords är baserat på CD-ORDs teknologi, med hög kvalitet i uppläsning och ordförslag. Vi rekommenderar att du väljer CD-ORD som ditt primära läs- och skrivstödsverktyg, om du använder PC, särskilt om du är dyslektiker. Genom CD-ORD får du unika inställningsmöjligheter och unikt stöd, även om du är offline. 

En fördel med att välja...