Ordbok i CD-ORD

Med ordboken i CD-ORD kan du snabbt söka och klicka dig fram till ord, dess böjning och betydelse – även om du inte kan stava ordet.

Ordboken hjälper dig med uppläsning, skrivhjälp och klickbara genvägar. Det gör det enklare och snabbare att söka upp ord med hjälp av ordboken i CD-ORD som är en allmän digital ordbok. 

Du kan även köpa till ordböcker på fler språk eller med ett särskilt fackspråk/yrkesspråk. 

Se en översikt över de möjligheter som ordboken ger dig. 

Ordböcker på svenska och andra språk
Ordboken innehåller en svensk betydelse- och rättstavningsordbok, men du kan även få ordböcker för de europeiska huvudspråken – engelska, tyska, franska och spanska. 

Sök upp ord via ordlistan 
Du behöver endast markera eller klicka på ett ord i din text eller ordlista för att slå upp ordet. Du kan även få ett visuellt stöd för att ytterligare tydliggöra ordet, via en genväg till Googles bildsök. 

Läs- och skrivstöd integrerat i ordboken 
Du kan enkelt använda ordboken, även om du har svårigheter med läsning och/eller skrivning, eftersom ordboken erhåller läs- och skrivstöd från CD-ORD. 

Träna ditt ordförråd och språkförståelse 
Ordboken kan användas både allmänt och som stöd i ditt ordförråd samt i arbetet med rättstavning och grammatik. Om det finns ord som du inte förstår i ordförklaringen, kan du klicka direkt på dem och slå upp deras betydelse. 

Få all text uppläst 
Du kan få all text i ordböckerna uppläst. I de bilinguala ordböckerna skiftar uppläsningen mellan de två språken, så därför kan du både höra hur ordet uttalas och få åtkomst till förklaringarna även om du har en lässvårighet. 

Ordboken finns med dig överallt 
Ordboken är integrerad i CD-ORD och den är därför alltid till hands när du använder programmet.