IntoWords

Med diskret hjälp från IntoWords kan både barn och vuxna med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter läsa, skriva och lära i samma takt som andra.

IntoWords hjälper dig i skolan, i din utbildning,  jobbet och i sociala sammanhang, där läsning och skrivning har stor betydelse. IntoWords olika läs- och skrivstödsfunktioner passar nya elever och för inkludering och differentiering i undervisningen men även flerspråkiga medarbetare. 

Läs snabbare och få mer gjort 
Uppläsning i IntoWords hjälper dig som läser antingen långsamt eller osäkert – både med att avkoda och med läsförståelsen. IntoWords har uppläsning på upp till 25 olika språk, däribland engelska, tyska, spanska och arabiska. Den inbyggda OCR-scannern gör all text tillgänglig för uppläsning.  

Skriv mer precist utan fel   
Med stavningshjälp och kontextbaserade ordförslag från IntoWords skriver du både bättre och snabbare. Extra fackordböcker för yrkesspråk ger dig ett ordförråd som passar exakt för just din utbildning eller bransch. I IntoWords Cloud hittar du även skrivmallar, som stöttar upp skrivprocessen ämne för ämne.  

IntoWords öppnar dörren för ett bättre resultat i skolan eller på jobbet och ger ökad självkänsla och frihet i tillvaron.